TIN TỨC VỀ NỮ BỆNH NHÂN THỨ 35 DƯƠNG TÍNH VỚI COVID-19 - NU BENH NHAN THU 35 DUONG TINH VOI COVID-19

Nữ bệnh nhân thứ 35 dương tính với Covid-19