Nhện đực trói nghiến bạn tình đề phòng bị ăn thịt sau khi ân ái

Trong thế giới tự nhiên, việc nhện cái xơi tái nhện đực sau khi giao phối là điều quá bình thường, trừ loài Thanatus fabricii.

Theo Science Alert, một nhóm các nhà khoa học ở Séc đã nghiên cứu loài nhện Thanatus fabricii ở Israel để tìm hiểu những hành vi khác thường của chúng.

Ở động vật giáp xác nói chung, con đực thường liều mạng mời gọi con cái giao phối bất chấp việc chúng có thể bị xơi tái. Tuy nhiên, ở một số loài thì con đực cưỡng ép con cái làm việc đó để tránh bị ăn thịt, một trong số đó là loài nhện Thanatus fabricii.

Nhện đực trói nghiến bạn tình đề phòng bị ăn thịt sau khi ân ái - Ảnh 1.

Nhện Thanatus fabricii

Trong thế giới tự nhiên, con giáp xác cái thường to lớn hơn con đực.

Chính vì vậy, hành vi cưỡng ép giao phối của con đực với con cái khá hiếm gặp, đặc biệt là trong thế giới loài nhện. Với loài Thanatus fabricii, con đực chỉ làm chuyện đó khi con cái bị cắn và rơi vào tình trạng bất động.

Nhện đực trói nghiến bạn tình đề phòng bị ăn thịt sau khi ân ái - Ảnh 2.

Trong nghiên cứu, nhóm tác giả thu thập nhện T. fabricii đực và cái từ một khu vực ở Israel và đặt chúng cùng một chỗ trong phòng thí nghiệm để quan sát hành vi giao phối. 

Họ nhận thấy đầu tiên, nhện đực sẽ cắn vào chân con cái, thậm chí giăng thêm tơ khiến mục tiêu bất động rồi mới làm chuyện đó.

Nhóm nghiên cứu cho rằng nhện đực sử dụng chiến thuật cưỡng ép để tránh bị bạn tình lớn hơn ăn thịt, đồng thời để đối phó với sự kháng cự. Nhện cái nằm bất động sẽ đem lại lợi thế lớn nếu con đực có nguy cơ bị bạn tình tấn công và ăn thịt trong lúc giao phối.

Tuy nhiên, 11% con nhện đực Thanatus fabricii vẫn bị nhện cái xơi tái.

Theo Newsweek

Chia sẻ
Đọc thêm