TIN TỨC VỀ NGỌC TRINH GÂY SỐC KHI MẶC NHƯ KHÔNG Ở CANNES - NGOC TRINH GAY SOC KHI MAC NHU KHONG O CANNES

Ngọc Trinh gây sốc khi mặc như không ở Cannes