TIN TỨC VỀ NGHĨA VỤ CÔNG VIỆC - NGHIA VU CONG VIEC

nghĩa vụ công việc

  • Hoàng tử William bắt đầu được đào tạo để trở thành Nhà vua nước Anh

    Vào năm 2009, một chương trình truyền hình đã phỏng vấn Hoàng tử và biết được rằng William đã trải qua 2 năm huấn luyện đặc biệt theo chương trình do Nữ hoàng định ra. Chúng bao gồm rất nhiều vị trí công việc tại các phòng ban khác nhau trong chính phủ Anh, những bài học riêng từ những chuyên gia nổi tiếng nhất cho đến việc phân tích.