TIN TỨC VỀ NAM THANH NIÊN BỊ SỢI DÂY CĂNG NGANG ĐƯỜNG CỨA VÀO CỔ - NAM THANH NIEN BI SOI DAY CANG NGANG DUONG CUA VAO CO

Nam thanh niên bị sợi dây căng ngang đường cứa vào cổ