TIN TỨC VỀ MẤT SAU 12 NGÀY ĐIỀU TRỊ. - MAT SAU 12 NGAY DIEU TRI.

Mất sau 12 ngày điều trị.