TIN TỨC VỀ LỄ CÔNG BỐ ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BỆNH NHÂN CUỐI CÙNG TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC QUANG HÀ - LE CONG BO DIEU TRI THANH CONG BENH NHAN CUOI CUNG TAI PHONG KHAM DA KHOA KHU VUC QUANG HA

Lễ công bố điều trị thành công bệnh nhân cuối cùng tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà