Giá xăng tăng sát ngưỡng 22.000 đồng/lít, cao nhất từ đầu năm

Việt Linh,
Chia sẻ

Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng đã tăng thêm từ  548 - 573 đồng/lít, còn dầu tăng 561 - 628 đồng/lít.  Xăng RON95-III theo đó đã lên ngưỡng 21.945 đồng/lít (tăng 548 đồng/lít).

TPO - Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng đã tăng thêm từ  548 - 573 đồng/lít, còn dầu tăng 561 - 628 đồng/lít.  Xăng RON95-III theo đó đã lên ngưỡng 21.945 đồng/lít (tăng 548 đồng/lít).

Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng 548 - 573 đồng, còn mỗi lít dầu tăng 561 - 628 đồng. Đây là mức tăng khá cao tuy nhiên vẫn là thấp so với thực tế bởi đã có sự can thiệp hỗ trợ từ Quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng.

Trong phiên điều chỉnh giá xăng dầu vào 15 giờ hôm nay 25/9, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 150 đồng/lít, dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg.

Liên Bộ cũng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 850 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, xăng E5RON92 không cao hơn 20.716 đồng/lít (tăng 573 đồng/lít). Xăng RON95-III không cao hơn 21.945 đồng/lít (tăng 548 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu cũng điều chỉnh tăng khá mạnh: dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.586 đồng/lít (tăng 564 đồng/lít); dầu hỏa: không cao hơn 15.643 đồng/lít (tăng 561 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.580 đồng/kg (tăng 628 đồng/kg).

Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ bình ổn giá đã chi liên tục với mức chi từ 100 - 2.000 đồng/lít/kg (cụ thể mức chi Quỹ bình ổn giá từng kỳ đối với từng loại xăng dầu theo phụ lục gửi kèm).

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 850 đồng/lít, giá xăng E5RON92 sẽ tăng 1.423 đồng/lít so với giá hiện hành.

Đối với giá thế giới, trong 15 ngày vừa qua, chung xu hướng tăng khá mạnh, tăng mạnh nhất là dầu mazut (5,5% so với kỳ trước). Còn giá bình quân RON92 là 82,293 USD/thùng (tăng 3,085 USD/thùng); xăng RON95 là 84,221 USD/thùng (tăng 2,454 USD/thùng)…

Chia sẻ