TIN TỨC VỀ ĐỪNG DRAMA NỮA, "TRẪM" MỆT RỒI! - DUNG DRAMA NUA, "TRAM" MET ROI!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!