TIN TỨC VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN - DONG DAT O TAY NGUYEN

Động đất ở Tây Nguyên

  • Động đất ở Tây Nguyên ngày càng mạnh, một ngày 5 trận