Diễn biến toàn cảnh vụ người mẹ chôn sống bé trai sơ sinh ở Bình Thuận

bi, Theo TRÍ THỨC TRẺ

Sau khi xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục khởi tố người mẹ đã chôn sống con mình.

Diễn biến toàn cảnh vụ người mẹ chôn sống bé trai sơ sinh ở Bình Thuận - Ảnh 1.


Diễn biến toàn cảnh vụ người mẹ chôn sống bé trai sơ sinh ở Bình Thuận - Ảnh 2.


Diễn biến toàn cảnh vụ người mẹ chôn sống bé trai sơ sinh ở Bình Thuận - Ảnh 3.


Diễn biến toàn cảnh vụ người mẹ chôn sống bé trai sơ sinh ở Bình Thuận - Ảnh 4.


Diễn biến toàn cảnh vụ người mẹ chôn sống bé trai sơ sinh ở Bình Thuận - Ảnh 5.


Diễn biến toàn cảnh vụ người mẹ chôn sống bé trai sơ sinh ở Bình Thuận - Ảnh 6.


Diễn biến toàn cảnh vụ người mẹ chôn sống bé trai sơ sinh ở Bình Thuận - Ảnh 7.


Diễn biến toàn cảnh vụ người mẹ chôn sống bé trai sơ sinh ở Bình Thuận - Ảnh 8.
Chia sẻ
Đọc thêm