Đề thi và đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Cập nhật đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 nhanh nhất tại đây.

Với các thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên thì Sinh học là môn thi cuối cùng trong ngày thi sáng 8/7 của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. 

Đề thi và đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 1.

Đề thi và đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 2.

Đề thi và đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 3.

Đề thi và đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 4.

*Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2021:

Đề thi và đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 5.

Đề thi và đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 6.

Đề thi và đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 8.

Đề thi và đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 8.

Đề thi và đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 9.

Đề thi và đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 10.

Được biết tổng thời gian thi các môn tổ hợp là 150 phút, trong đó mỗi môn thi thành phần có thời gian 50 phút. Đề thi của các môn thành phần được đưa ra dưới dạng trắc nghiệm khách quan.

Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng mã đề thi. Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh.

Cũng trong bài thi tổ hợp, thí sinh chỉ thi 2 môn thành phần không liên tiếp. Sau khi hoàn thành môn thi thứ nhất, phải nộp đề thi, giấy nháp, ngồi nguyên vị trí chờ môn thi tiếp theo. Trong thời gian nghỉ chờ làm thủ tục thi giữa 2 môn thành phần bài thi tổ hợp, thí sinh phải có lý do đặc biệt mới được xem xét cho ra ngoài phòng thi.

Chia sẻ
Đọc thêm