TIN TỨC VỀ CỤ ÔNG 90 TUỔI BỊ RƠI CẢ HÀM RĂNG GIẢ VÀO PHẾ QUẢN - CU ONG 90 TUOI BI ROI CA HAM RANG GIA VAO PHE QUAN

cụ ông 90 tuổi bị rơi cả hàm răng giả vào phế quản