TIN TỨC VỀ CÔ GIÁO CHỬI HỌC VIÊN LÀ "CON LỢN" - CO GIAO CHUI HOC VIEN LA "CON LON"

Cô giáo chửi học viên là "con lợn"