Chọn một lá bài trà để biết bạn cần cẩn trọng điều gì trong tuần mới này

Những điều gì sẽ phát sinh trong tuần này thông qua dự đoán của lá trà? Chọn lá trà bạn yêu thích và nhận lời chiêm đoán.

Chọn một lá trà bạn thấy nhiều năng lượng và có duyên với bản thân nhất và nhận lời chiêm đoán về những việc bạn cần cẩn trọng lưu ý trong tuần mới này.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm