TIN TỨC VỀ CHỞ VỢ ĐI LÀM CÓ VI PHẠM CHỈ THỊ 16? - CHO VO DI LAM CO VI PHAM CHI THI 16?

Chở vợ đi làm có vi phạm Chỉ thị 16?