Chỉ cho phép mang thai hộ người trong gia đình

Theo Tuổi trẻ,

Đây là ý kiến của Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) về quy định mang thai hộ trong dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện Luật hôn nhân gia đình đã được Bộ Y tế xây dựng.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Quang, để tránh mang thai hộ vì mục đích thương mại, Việt Nam chỉ cho phép mang thai hộ giữa người trong gia đình, hoặc được chính quyền địa phương xác nhận người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ có quan hệ họ hàng trong vòng ba đời và mỗi người cũng chỉ được mang thai hộ một lần.

Việc cho phép mang thai hộ hay không, dự định sẽ do một hội đồng độc lập đánh giá, dựa trên các hồ sơ về tình trạng bệnh lý không thể mang thai tự nhiên của người nhờ, quan hệ họ hàng giữa người nhờ và người mang thai hộ có xác nhận của chính quyền, điều kiện sức khỏe của người mang thai hộ...

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm