TIN TỨC VỀ CẬU HỌC TRÒ NGHÈO KHÔNG CÓ TIỀN NỘP QUỸ BỊ TRƯỜNG GIỮ HỌC BẠ - CAU HOC TRO NGHEO KHONG CO TIEN NOP QUY BI TRUONG GIU HOC BA

Cậu học trò nghèo không có tiền nộp quỹ bị trường giữ học bạ