Cập nhật: Các trường đại học "hot" liên tiếp công bố điểm sàn xét tuyển, có trường lấy từ 14.5 điểm

Các trường Đại học Luật, Học viên Tài Chính, Học viện Kiểm Sát và một số trường khác đã lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

1. Đại học Luật Hà Nội: Từ 18 điểm

 Trường Đại học Luật Hà Nội đã chính thức công bố điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 (Văn, Sử, Địa) đạt 20.00 điểm, các tổ hợp khác đạt 18.00 điểm (không tính điểm ưu tiên). Ngoài ra, đối với ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh, kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh 7.00 điểm.

Ngoài ra, với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại phân hiệu của Trường tại Đắk Lắk: Phân hiệu của Trường tại Đắk Lắk chỉ xét tuyển ngành Luật, tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 đạt 18.00 điểm, các tổ hợp khác đạt 16.00 điểm (không tính điểm ưu tiên).

Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020 tuyển sinh .2265 sinh viên tại 4 ngành đào tạo, chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành được cập nhật trong bảng dưới đây:

Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp môn  thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

 

 

2.265

Luật

7380101

A00, A01,C00, D01, D02, D03

1.625

Luật Kinh tế

7380107

A00, A01,C00, D01, D02, D03

400

Luật Thương mại quốc tế

7380109

A01, D01

120

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý)

7220201

A01, D01

120

2. Học viện Tài Chính: Từ 17 điểm

Điểm xét tuyển của thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020 vào từng ngành của Học viện Tài chính có tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp ĐKXT (đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) là từ 17 điểm trở lên đối với chương trình chuẩn và từ 18 điểm trở lên đối với chương trình chất lượng cao theo từng mã xét tuyển. Ngoài ra, không có môn thi trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Thông tin Ngành xét tuyển Học viện Tài Chính năm 2020:

STT

Mã xét tuyển
Tên ngành 
Chuyên ngànhMã tổ hợp môn xét tuyểnChỉ tiêu
Chương trình chất lượng cao
 
(Điểm môn chính tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020)
500

1

7340201C06Ngân hàngHải quan và LogisticsA01; D01; D0750

2

7340201C09Phân tích tài chínhA01; D01; D0750

3

7340201C11Tài chính doanh nghiệpA01; D01; D07150

4

7340301C21Kế toánKế toán doanh nghiệpA01; D01; D07150

5

7340301C22Kiểm toánA01; D01; D07100
Chương trình chuẩn

 

(Ngành Ngôn ngữ Anh điểm môn chính tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020)
3700

1

7220201Ngôn ngữ AnhA01; D01; D07200

2

7310101Kinh tếA01; D01; D07270

3

7340101
Quản trị kinh doanh
A00; A01; D01; D07270

4

7340201
Tài chính - Ngân hàng
A00; A01; D071240

5

7340201D
Tài chính - Ngân hàng
D01500

6

7340301Kế toánA00; A01; D07800

7

7340301DKế toánD01300

8

7340405
Hệ thống thông tin quản lý
A00; A01, D01; D07120

3. Đại học Thương Mại: Từ 18 điểm

Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Thương Mại năm 2020 đã chính thức được công bố đến các thí sinh. Theo đó:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy của Đại học Thương Mại, áp dụng đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển năm 2020 của Trường là 18 điểm (bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

Các trường đại học tiếp theo công bố điểm sàn xét tuyển, đại học Luật có tổ hợp đạt từ 20 điểm trở lên - Ảnh 3.

Đại học Thương Mại vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020.

Chỉ tiêu đối với từng ngành/nhóm ngành theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo như sau:

4. Đại học Kiểm Sát: 14,5 điểm

Thí sinh trong danh sách xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội ở cả 02 phương thức xét tuyển (Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT - PT1; Xét tuyển dựa vào kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc thi THPTQG năm 2019 - PT2).

Các thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định phải đủ điều kiện được xét, công nhận tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp THPT; có tổng điểm thi THPT năm 2020 hoặc có tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của Tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển đạt: 14,5 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường:

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Luật

7380101

A00, A01, C00, D01

300

5. Đại học Dầu Khí Việt Nam: 15 điểm

Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có kết quả Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lí và Hóa học); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm đủ để nhận hồ sơ ĐKXT) là 15.00 (đã tính điểm ưu tiên) đều đủ ĐKXT.

Đối với trường hợp xét tuyển vào hệ liên kết dựa trên kết quả học tập THPT phải có điểm học tập trung bình PTTH đạt 6.5/10 đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Sinh viên PVU được tuyển thẳng vào hệ liên kết nếu có nguyện vọng. Sinh viên các trường Đại học khác nếu có nguyện vọng vào hệ liên kết sẽ được ưu tiên xét tuyển thông qua phỏng vấn đầu vào và xem xét của Hội đồng xét tuyển.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của trường theo các ngành học được ghi rõ trong bảng dưới đây:

Stt

Trình độ đào tạo

Mã ngành

đăng ký

xét tuyển

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

Theo xét KQ thi THPT

Theo phương thức khác

1.

Đại học chính quy chính quy

7520600*

 

Ngành Dầu khí

 

 

 

 

 

7520501

Kỹ thuật Địa chất

100

 

A00

D07

 

 

7520604

Kỹ thuật Dầu khí

 

 

 

7520301

Kỹ thuật Hóa học

 

2.

Hệ Liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

7520501_LK*

 

Khoa học Trái đất/ Địa chất Dầu khí

15

10

A00

A01

 

 

7520604_LK*

 

Kỹ thuật Dầu khí

15

10

A00

A01

 

 

7520301_LK*

 

Kỹ thuật Hóa học

15

10

A00

D07

Xem thêm danh sách 6 trường đã công bố điểm sàn trước đó tại đây.

Chia sẻ
Đọc thêm