Bốc 3 lá bài Tarot để biết tổng quan cuộc sống của bạn trong nửa đầu năm 2020

Hãy cùng bốc những lá bài để xem tổng quan cuộc sống của bạn trong nửa đầu năm 2020 có những gì thú vị và tìm hiểu thêm những lời khuyên từ Tarot dành cho bạn nhé!

1. Đầu tiên, hãy dọn sạch tâm trí, để mọi thứ được nghỉ ngơi và suy nghĩ về tình trạng hiện tại của mình. Bốc lá bài thứ nhất để xem bạn đang trải qua giai đoạn nào.

2. Tiếp đó, hãy bốc lá bài thứ hai để biết được tổng quan nửa đầu năm 2020 này của bạn sẽ ra sao?

3. Cuối cùng, bốc lá bài thứ 3 để xem lời khuyên dành cho bạn nhé!

Lưu ý: Mỗi lần đặt câu hỏi, bạn chỉ nên bốc xem bài tarot một lần để có được kết quả chính xác nhất.

Chia sẻ
Đọc thêm