TIN TỨC VỀ BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG PHẢI ĐẶT ECMO - BENH NHAN COVID-19 NANG PHAI DAT ECMO

Bệnh nhân COVID-19 nặng phải đặt ECMO