TIN TỨC VỀ BÁC SĨ Ở HÀ NAM THU TIỀN TRÁI PHÉP - BAC SI O HA NAM THU TIEN TRAI PHEP

bác sĩ ở Hà Nam thu tiền trái phép

  • 5 bác sĩ ở bệnh viện Hà Nam bị bắt do trục lợi tiền khám bệnh

    Sau khi khám xong, bác sĩ Lan đã yêu cầu 4 bệnh nhân đi chụp cộng hưởng từ. Toàn bộ tiền phí chụp đưa trực tiếp cho người chụp, không cần hóa đơn. Số tiền mỗi bệnh nhân này phải nộp để thực hiện chụp cộng hưởng từ là 1,7 triệu đồng mỗi người, tổng cộng 4 người là 6,8 triệu đồng.