TIN TỨC VỀ ẤN TƯỢNG CỦA PHỔ NGHI DÀNH CHO TỪ HI THÁI HẬU - AN TUONG CUA PHO NGHI DANH CHO TU HI THAI HAU

Ấn tượng của Phổ Nghi dành cho Từ Hi Thái Hậu