Giảm bụng thần tốc là có thật: Bà mẹ trải qua 3 lần sinh nở, ăn uống tĩ tã vẫn có được eo săn gọn nhờ lịch trình tập chỉ 15 ngày

Trong đó, không thể thiếu động tác Plank giúp làm săn gọn vòng bụng "thần thánh".

Nhìn chung, giảm cân là một quá trình đòi hỏi khá nhiều thời gian, có thể tính theo tháng, thậm chí là hàng năm trời. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều quý cô hô hiến được vóc dáng từ kém đẹp trở nên săn gọn đáng ngưỡng mộ chỉ trong thời gian siêu ngắn, như trường hợp của nhân vật tên Phượng Nguyễn dưới đây.

Giảm cân thần tốc là có thật: Bà mẹ trải qua 3 lần sinh nở, ăn uống tĩ tã vẫn có được vòng bụng săn gọn nhờ lịch trình tập chỉ 15 ngày - Ảnh 1.

Phượng Nguyễn đã trải qua 3 lần sinh nở; và ngay ở hiện tại, cô vẫn đang cho con bú nên cần ăn uống đầy đủ khoảng 4 – 5 bát cơm/bữa chính. Bên cạnh đó, Phượng Nguyễn cũng rất hảo ngọt nên không thể chối từ được những món như bánh trái, sữa đặc… Tuy vậy, cô vẫn nhanh chóng có được vòng bụng săn gọn, thậm chí còn đang manh nha hình thành cơ với lịch trình tập chỉ 15 ngày mà trong đó, không thể thiếu được động tác Plank "thần thánh". Dưới đây chính là kế hoạch tập luyện cụ thể của Phượng Nguyễn, rất đáng để chị em tham khảo.

Giảm cân thần tốc là có thật: Bà mẹ trải qua 3 lần sinh nở, ăn uống tĩ tã vẫn có được vòng bụng săn gọn nhờ lịch trình tập chỉ 15 ngày - Ảnh 2.

*Phượng Nguyễn luôn khởi động trước khi tập và cuối mỗi buổi tập, cô sẽ nghỉ ngơi và giãn cơ.  

Ngày 1 

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat 50 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 10 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 10 giây (nghỉ 15 giây)

Giảm cân thần tốc là có thật: Bà mẹ trải qua 3 lần sinh nở, ăn uống tĩ tã vẫn có được vòng bụng săn gọn nhờ lịch trình tập chỉ 15 ngày - Ảnh 2.

Động tác Jumping Jack.

Ngày 2

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat 55 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 15 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 20 giây (nghỉ 15 giây) 

Giảm cân thần tốc là có thật: Bà mẹ trải qua 3 lần sinh nở, ăn uống tĩ tã vẫn có được vòng bụng săn gọn nhờ lịch trình tập chỉ 15 ngày - Ảnh 3.

Động tác Plank.

Ngày 3

Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&move 60 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 20 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 30 giây (nghỉ 15 giây) 

Ngày 4

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&twist 20 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 25 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 40 giây (nghỉ 15 giây) 

Giảm cân thần tốc là có thật: Bà mẹ trải qua 3 lần sinh nở, ăn uống tĩ tã vẫn có được vòng bụng săn gọn nhờ lịch trình tập chỉ 15 ngày - Ảnh 4.

Động tác Squat&twist.

Ngày 5

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&move 70 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 10 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 50 giây (nghỉ 15 giây) 

Ngày 6

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&move 75 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 30 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank giây 60 (nghỉ 15 giây) 

Giảm cân thần tốc là có thật: Bà mẹ trải qua 3 lần sinh nở, ăn uống tĩ tã vẫn có được vòng bụng săn gọn nhờ lịch trình tập chỉ 15 ngày - Ảnh 5.

Động tác Crunch.

Ngày 7

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&wait 20 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 30 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 60 giây (nghỉ 15 giây) 

Ngày 8

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&move 80 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 30 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 60 giây (nghỉ 15 giây)

Ngày 9

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&move 80 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 30 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 60 giây (nghỉ 15 giây) 

Ngày 10

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&move 80 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 35 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 60 giây (nghỉ 15 giây) 

Ngày 11

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&kick 20 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 35 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 70 giây (nghỉ 15 giây) 

Giảm cân thần tốc là có thật: Bà mẹ trải qua 3 lần sinh nở, ăn uống tĩ tã vẫn có được vòng bụng săn gọn nhờ lịch trình tập chỉ 15 ngày - Ảnh 6.

Động tác Squat&kick.

Ngày 12

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&move 90 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 40 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 70 giây (nghỉ 15 giây) 

Ngày 13

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&kick 90 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 40 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 70 giây (nghỉ 15 giây) 

Ngày 14 

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&move 90 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 10 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 70 giây (nghỉ 15 giây) 

Ngày 15

- Chạy tại chỗ 1 phút (nghỉ 15 giây) 

- Jumping Jack 45 giây (nghỉ 15 giây) 

- Squat&wait 20 cái (nghỉ 15 giây) 

- Crunch 40 cái (nghỉ 15 giây) 

- Plank 75 giây (nghỉ 15 giây)

Nguồn: Phượng Nguyễn (Đẹp Chanh Sả)

Giảm cân thần tốc là có thật: Bà mẹ trải qua 3 lần sinh nở, ăn uống tĩ tã vẫn có được vòng bụng săn gọn nhờ lịch trình tập chỉ 15 ngày - Ảnh 7.


Chia sẻ
Đọc thêm