Mẹ bầu phải nhớ những điều kiện sau để được hưởng chế độ thai sản mới áp dụng từ 1/7

Nếu có dự định sinh con hoặc đang mang thai lại nghỉ việc, các mẹ hãy nhớ những điều kiện sau để không bị mất quyền lợi chế độ thai sản.

Chế độ thai sản rất quan trọng vì đó là quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và cũng là một khoản tài chính đảm bảo cho phụ nữ khi ở nhà chăm con. Tuy nhiên, một số trường hợp muốn chuyển việc hoặc phải nghỉ việc khi có dự định mang thai hoặc đang mang thai lại không biết mình có được hưởng chế độ thai sản hay không.

Đang mang thai bị nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên.

Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH quy định: Người lao động đủ điều kiện tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ cụ thể: Bạn dự sinh vào ngày 22/11/2019 và có thời gian đóng BHXH từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019 thì trong vòng 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019) bạn có 6 tháng đóng BHXH. Như vậy, bạn đã đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản.

1_31815

Bà bầu vẫn được hưởng chế độ thai sản khi đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước sinh.

Theo quy định tại Điều 33, 39 Luật BHXH, thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con là 6 tháng; mức hưởng chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp thời gian nghỉ có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Ngoài ra, người lao động nữ còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 tháng lương cơ sở (cho mỗi con) tại tháng sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH.

Chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Khoản 1 Điều 101 Luật BHXH quy định, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

- Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết.

- Trường hợp sau khi sinh, người mẹ không đủ sức khỏe để chăm sóc con thì có thêm Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con.

- Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

- Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai.

Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

Chia sẻ
Đọc thêm