Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa

Những món đồ này sẽ giúp ích rất nhiều cho các mẹ trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con nhỏ.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 1.

Sản phẩm này có giá 2.890.000 đồng.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 2.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 3.

Sản phẩm có giá 121.000 đồng.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 4.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 5.

Sản phẩm có giá 6.490.000 đồng.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 6.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 7.

Sản phẩm này có giá 340.000 đồng.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 8.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 9.

Sản phẩm này có giá 301.600 đồng.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 10.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 11.

Sản phẩm này có giá 1.200.000 đồng.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 12.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 13.

Sản phẩm có giá 223.000 đồng.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 14.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 15.

Sản phẩm có giá 170.000 đồng.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 16.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 17.

Sản phẩm có giá 2.994.000 đồng.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 18.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 19.

Sản phẩm này có giá 59.900 đồng.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 20.

Hot vlogger bật mí 10 món đồ ''nhỏ mà có võ'' dành cho mẹ bỉm hiện đại, cực kỳ cần thiết cho cuộc sống bỉm sữa - Ảnh 21.

https://afamily.vn/hot-vlogger-bat-mi-10-mon-do-nho-ma-co-vo-danh-cho-me-bim-hien-dai-cuc-ky-can-thiet-cho-cuoc-song-bim-sua-20220112162902516.chn
Chia sẻ
Đọc thêm