5 combo toner + kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác

ROSY CHEEKS, Theo TRÍ THỨC TRẺ
Chia sẻ

Tậu combo dưỡng da sau thì bạn sẽ không còn lo da nứt nẻ, khô ráp mùa hanh khô nữa.

Combo toner kem dưỡng Hada Labo

5 combo toner  kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác - Ảnh 2.

5 combo toner  kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác - Ảnh 3.

Combo toner kem dưỡng Cosrx

5 combo toner  kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác - Ảnh 5.

5 combo toner  kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác - Ảnh 6.

Combo toner kem dưỡng Naturie 

5 combo toner  kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác - Ảnh 8.

5 combo toner  kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác - Ảnh 9.

Combo toner kem dưỡng Skin1004

5 combo toner  kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác - Ảnh 11.

5 combo toner  kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác - Ảnh 12.

Combo toner kem dưỡng I'm From

5 combo toner  kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác - Ảnh 14.

5 combo toner  kem dưỡng ngon-bổ-rẻ, sắm về da thoát kiếp nẻ toác - Ảnh 15.

Chia sẻ
Đọc thêm