Tẩm bổ quá nhiều khi mang thai, mẹ hối hận khi biết đó là nguyên nhân khiến con bị bại não