Clip: Hành trình của bé trong bụng mẹ

Hành trình từ phôi thai tới bào thai

Youaholic, Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Đến tuần thứ 9, con bạn sẽ biến chuyển từ phôi thai để thành bào thai.

Bây giờ, bào thai trông đã giống em bé. Bộ phận sinh dục đã hình thành, có sẽ có cái nấc đầu tiên và rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong những tuần thai này.
Phần 1: Khám phá sự hình thành phôi thai và các bộ phận trên cơ thể bé
Hành trình từ phôi thai tới bào thai  1
Chia sẻ
Đọc thêm