Hà Nội cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh thu 7 khoản tiền

Hải Yến, Theo Sức khỏe và Đời sống
Chia sẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu ban phụ huynh không được phép thu 7 khoản thu trong đó có khoản bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học…

Đây là những quy định nằm trong công văn Hướng dẫn tăng cường công tác quản lí thu chi năm học 2019-2020 do Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS, cần thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT tại điều 10-Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý đến một số nội dung.

Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Hà Nội cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh thu 7 khoản tiền - Ảnh 1.

Các khoản thu đầu năm học được công bố trong các buổi họp phụ huynh đầu năm (Ảnh minh họa).

Cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý về 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu. Đó là:

1. Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;

2. Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

3. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

4. Khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường;

5. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên nhà trường;

6. Hỗ trợ công tác quản lí, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

7. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất ý kiến.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2019-2020.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường học cho năm học mới. Thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định.

Đồng thời thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, tuyệt đối không được lợi dung danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học; vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa; nâng cấp; xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Chia sẻ
Đọc thêm