Dạy con 10 quy tắc bảo vệ cơ thể không bị xâm hại tình dục

10 nguyên tắc dưới đây giúp bố mẹ dạy con những nguyên tắc để trẻ có thể tự bảo vệ cơ thể mình khỏi những hành vi xâm hại tình dục ngoài ý muốn.

Xâm hại tình dục trẻ em gây ra những tổn thương nghiêm trọng và lâu dài cả về thể chất và tâm lý đối với trẻ.

Hàng ngày, trên thế giới có hàng triệu trẻ em bị xâm hại tình dục dưới các hình thức khác nhau. Vì nhiều lý do, trẻ thường giữ im lặng về việc bị xâm hại. Hãy quan sát các dấu hiệu, đừng chờ trẻ nói ra. Là người lớn, các bậc phụ huynh cần có trách nhiệm bảo vệ trẻ và không bao giờ được đổ lỗi cho trẻ về việc trẻ bị xâm hại.

10 nguyên tắc dưới đây giúp bố mẹ dạy con những quy tắc an toàn để trẻ có thể tự bảo vệ cơ thể mình, tạo dựng cho trẻ kiến thức cơ bản và vô cùng quan trọng để có thể tự phòng tránh các hành vi xâm phạm ngoài ý muốn.


Chia sẻ
Đọc thêm