Video: "Thót tim" xem bé 3 tháng tập bơi

Có thể bạn không tin, nhưng các em bé 3 tháng đều có khả năng nổi như... phao khi rơi xuống nước và không hề bị sặc. 

 

 
Video:
Chia sẻ
Đọc thêm