Nếu một ngày con bạn hỏi: "Tại sao lại phải đọc sách?", cha mẹ thông thái hãy trả lời 4 câu này để mang lại lợi ích suốt đời cho con!

Trịnh Thơm, Theo Nhịp sống kinh tế