Ngày hạnh phúc thứ 24: Hạt mầm yêu thương

Mẹ nói với Kem rằng - “Ươm một hạt giống không bao giờ là việc dễ dàng. Nó không đơn giản chỉ là gieo xuống đất rồi tưới nước, nó cần Kem làm bằng rất nhiều sự tỉ mỉ và yêu thương. Kem có làm được không?”. Mắt bạn ấy tròn xoe và quả quyết - “Con làm được!”.

a
Chia sẻ
Đọc thêm