Gợi ý thực đơn cho trẻ bị tiêu chảy cấp

,
Chia sẻ

Bác sĩ Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc gia gợi ý xây dựng một số thực đơn cho trẻ tiêu chảy cấp giúp các bậc cha mẹ tham khảo để chăm con tốt hơn trong thời gian này.

 Thực đơn cho trẻ 6 tháng bị tiêu chảy cấp:
 

Giờ

Ngày thứ 1
 

Ngày thứ 2

Ngày thứ 3 + 4

6h

Bú mẹ hoặc ăn sữa bò pha loãng 1/2  với nước cháo cà rốt: 100 - 150ml

Bú mẹ hoặc ăn sữa bò pha loãng 1/2  với nước cháo cà rốt hoặc sữa đậu tương 10%: 120-180ml
 

Bú mẹ hoặc sữa bò pha loãng 3/4 so với bình thường (pha với nước cháo) 150 - 200ml

9h

Bột thịt gà nạc + gà cốt

- Bột gạo: 2 thìa cà phê

- Thịt gà nạc: 20g(2 thìa)

- Cà rốt nghiền: 2 thìa cà phê

-          Dầu ăn

-          1/2 thìa  (2,5ml)

- Chuối nghiền 1/2 qủa
 

Bột thịt gà nạc + gà cốt

- Bột gạo: 2 thìa cà phê

- Thịt gà nạc: 20g(2 thìa)

- Cà rốt nghiền: 2 thìa cà phê

- Dầu ăn 1/2 thìa  (2,5ml)

- Chuối nghiền 1/2 qủa

Bột thịt gà + cà rốt

- Bột gạo; 3 thìa

- Thịt gà nạc 30g

- Cà rốt nghiền 2 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

12h

Giống bữa 6h
 

Giống bữa 6h

Giống bữa 6h

15h

Bột thịt lợn nạc + cà rốt

- Bột gạo 2 thìa

- Thịt lợn thăn 20g

- Cà rốt nghiền 2 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

+  Táo nghiền 1/.2 quả
 

Bột thịt gà nạc + gà cốt

- Bột gạo: 2 thìa cà phê

- Thịt gà nạc: 20g (2 thìa)

- Cà rốt nghiền: 2 thìa cà phê

- Dầu ăn 1/2 thìa  (2,5ml)

- Chuối nghiền 1/2 qủa

Bột thịt lợn nạc + Cà rốt

- Bột gạo 3 thìa

- Thịt nạc 30g

- Cà rốt nghiền 2 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

- Hồng xiêm nghiền 1/2 quả.

18h

Bú mẹ hoặc ăn sữa bò pha loãng 1/2 với nước cháo hoặc sữa đậu tương (100-150ml)

Bú mẹ hoặc ăn sữa bò pha loãng 1/2 với nước cháo hoặc sữa đậu tương 10% 120-180ml
 

- Bú mẹ hoặc  sữa bò pha loãng 3/4 hoặc sữa đậu tương 150-180ml

Từ 21h đến sáng hôm sau

Bú mẹ

Bú mẹ

Bú mẹ

Ghi chú:

- Nếu trẻ ăn ít hoặc ăn vào bị nôn, thì cho ăn ít hơn và tăng số bữa lên so với thực đơn.

- Trẻ ăn sữa bò ỉa chảy  tăng lên thì thay bằng sữa đậu tương 10% hoặc sữa không có latoza như ( Isomil, 0lac) hoặc cho ăn sữa chua làm từ sữa pha giống như các bữa  sữa nước của trẻ.

- Từ ngày thứ 5 nếu trẻ bớt ỉa chảy quay dần về chế độ, ăn bình thường.

 Thực đơn cho trẻ 7 - 12 tháng tuổi

Giờ

Ngày thứ 1

Ngày thứ 2
 

Ngày thứ 3 + 4

6h

Bú mẹ

Bú mẹ
 

Bú mẹ

9h

Bột thịt gà + Cà rốt

- Bột gạo 3 thìa

- Thịt gà 25g

- Cà rốt nghiền 3 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

+Hồng xiêm nghiền 1/2 quả

Bột thịt gà + Cà rốt

- Bột gạo 3 thìa

- Thịt gà 25g

- Cà rốt nghiền 3 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

 

Táo nghiền 1/2 quả

Bột thịt gà + Cà rốt

- Bột gạo 4 thìa

- Thịt gà 30g

- Cà rốt nghiền 3 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

- Giá đỗ 20g (xay nhỏ lọc lấy 150ml nước nấu bột).

+Hồng xiêm nghiền 1/2 quả

12h

Bú mẹ

Bú mẹ
 

Bú mẹ

14h

Bột thịt lợn + cà rốt

- Bột gạo 3 thìa

- Thịt nạc thăn 25g

- Cà rốt nghiền 3 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

- Chuối chín 1/2 quả

Bột thịt lợn + cà rốt

- Bột gạo 3 thìa

- Thịt nạc thăn 25g

- Cà rốt nghiền 3 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

- Chuối chín 1/2 quả

Bột thịt nạc + Cà rốt

- Bột gạo 4 thìa

- Thịt nạc 30g

- Cà rốt nghiền 30g (3 thìa)

- Dầu ăn: 1/2 thìa

- Nước giá đỗ 15ml (20g giá đỗ)

Hồng xiêm 1/2 quả
 

16h

Bú mẹ

Bú mẹ
 

Bú mẹ

18h

Bột thịt gà + Cà rốt

- Bột gạo 3 thìa

- Thịt gà 25g

- Cà rốt nghiền 3 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

+Hồng xiêm nghiền 1/2 quả

Bột thịt gà + Cà rốt

- Bột gạo 3 thìa

- Thịt gà 25g

- Cà rốt nghiền 3 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

 

Táo nghiền 1/2 quả

Bột thịt gà + Cà rốt

- Bột gạo 4 thìa

- Thịt gà 30g

- Cà rốt nghiền 3 thìa

- Dầu ăn 1/2 thìa

- Giá đỗ 20g (xay nhỏ lọc lấy 150ml nước nấu bột).

+Hồng xiêm nghiền 1/2 quả

Từ 21h đến sáng hôm sau

Bú mẹ

Bú mẹ

Bú mẹ

 
Ghi chú:

- Nếu mẹ không có sữa hoặc ít sữa thay các bữa bú mẹ bằng sữa bột công thức pha loãng hơn bình thường, pha với nước cháo + cà rốt nghiền mỗi bữa từ 100 - 150ml, trẻ nôn hoặc ăn ít cho tăng số bữa.

- Không có sữa bò hoặc sữa bột cho trẻ ăn sữa đậu tương 10% (100g đậu tương/ 1 lít sữa)

- Từ ngày thứ 5 trở đi trẻ bớt ỉa chảy quay dần sang chế độ ăn bình thường.

Thực đơn cho trẻ > 1 tuổi

Giờ
Ngày thứ 1 + 2
 
Ngày thứ 3 + 4
6h
Bú mẹ hoặc ăn sữa bò pha loãng 1/2 với nước cháo + cà rốt 200ml hoặc sữa đậu tương 200ml
Bú mẹ hoặc sữa bò pha loãng 1/2 với nước cháo + cà rốt 200ml hoặc sữa đậu tương 200ml
 
9h
Cháo thịt gà + cà rốt
 
- Gạo 30g (1 vốc tay)
 
- Thịt gà 30g, Cà rốt 50g
 
- Dầu ăn 1 thìa (5g)
 
- Giá đỗ 20g giã hoặc xay lọc lấy nước nấu cháo
 
Cháo thịt lợn nạc + cà sốt
 
- Gạo 30g
 
- Thịt nạc 30g, Cà rốt 30g
 
- Dầu ăn 5g
 
- Giá đỗ 20g
 
 
11h
Bú mẹ hoặc sữa pha với nước cháo cà rốt
+ Chuối tiêu nghiền 1 quả
Bú mẹ hoặc sữa pha với nước cháo cà rốt
Hồng xiêm nghiền 1 quả
 
13h
Cháo thịt gà + cà rốt
 
- Gạo 30g (1 vốc tay)
 
- Thịt gà 30g,- Cà rốt 50g
 
- Dầu ăn 1 thìa (5g)
 
- Giá đỗ 20g giã hoặc xay lọc lấy nước nấu cháo
 
Cháo thịt lợn nạc + cà sốt
 
- Gạo 30g,- Thịt nạc 30g
 
- Cà rốt 30g
 
- Dầu ăn 5g
 
- Giá đỗ 20g
 
15h
Sữa bò hoặc sữa đậu tương 200ml
Táo nghiền 1 quả
Sữa bò hoặc sữa đậu tương 200ml
Chuối tiêu 1 quả
 
17h
Cháo thịt nạc + cà rốt
 
- Gạo 30g
 
- Thịt nạc 30g, Cà rốt 30g
 
- Dầu ăn 5g
 
- Giá đỗ 20g
 
Cháo thịt gà + cà rốt
 
- Gạo 30g (1 vốc tay)
 
- Thịt gà 30g, Cà rốt 50g
 
- Dầu ăn 1 thìa (5g)
 
- Giá đỗ 20g giã hoặc xay lọc lấy nước nấu cháo.
 
20h
Bú mẹ hoặc ăn sữa bò pha loãng 1/2 với nước cháo + cà rốt 200ml hoặc sữa đậu tương 200ml
Bú mẹ hoặc sữa bò pha loãng 1/2 với nước cháo + cà rốt 200ml hoặc sữa đậu tương 200ml
 
Hà Lan
Chia sẻ