Con bạn đang ở đâu trong làn sóng trẻ béo phì ngày càng tăng cao?

Béo phì là một thực trạng đáng lo ngại, nhưng tại Việt Nam, tình trạng này vẫn chưa được nhận thức đúng mức. Đa số phụ huynh không cho rằng béo phì là một vấn đề cần khắc phục. Còn bạn, bạn nhận thức về tình trạng béo phì như thế nào?

1


Đạm Chất Lượng (Nestlé Advanced Protein)* đã được Khoa học chứng minh giúp trẻ:
- Giảm nguy cơ dị ứng **
- Hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh ***
- Hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh dài lâu 
Từ Nestlé, NAN Optipro HA 3 với đạm chất lượng(Nestlé Advanced Protein) giúp trẻ khởi đầu vững chắc, khỏe mạnh dài lâu. 
(*) Đạm Whey thủy phân một phần 
(**) Dị ứng đạm sữa bò và viêm da dị ứng
(***) Martina Weber, Veit Grote, Ricardo Closa-Monasterolo, Joaquı´n Escribano, Jean-Paul Langhendries, Elena Dain, Marcello Giovannini, Elvira Verduci, Dariusz Gruszfeld, Piotr Socha, and Berthold Koletzko for The European Childhood Obesity Trial Study Group. Lower protein content in infant formula reduces BMI and obesity risk at school age: follow-up of a randomized trial1–5. AJCN. First published ahead of print March 19, 2014 as doi: 10.3945/ajcn.113.064071.
Chia sẻ
Đọc thêm