8 điều mẹ nên biết về thuyết trí thông minh đa diện

Thuyết trí thông minh đa diện giúp cha mẹ nhận ra mỗi bé là một thiên tài theo cách riêng và chỉ cần được đầu tư phát triển đúng hướng, bé nào cũng có thể vượt trội và dẫn đầu.

*Các thông tin trong bài được thu thập từ:

1.Gardner, Howard Frames of mind: The theory of multiple intelligences, Basic Books; Third Edition (March 29, 2011)

2.Gardner, Howard. Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic, 1993.

3. Armstrong, Thomas In Their Own Way, Tarcher; Revised edition (August 7, 2000)

4.Armstrong, Thomas 7 kinds of smart, Lao Dong Publishing House & Alphabooks; Vietnamese edition (November 2012)

5. Armstrong, Thomas. Multiple intelligences in the Classroom. Cloverdale: ASCD

6. IPD, Multiple Intelligences Theory: Discovering new ways of raising children, Vietnamese edition (May 2015)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm