Cập nhập tin mới về chủ đề: phim

12/04/2014 02:00 PM (GMT+7)
"Dị biệt" sẽ chính thức có 2 phần phim tiếp nối "Dị biệt" sẽ chính thức có 2 phần phim tiếp nối

2 phần tiếp theo của "Divergent" là "Allegiant: Part 1" và "Allegiant: Part 2" sẽ ra rạp lần lượt vào ngày 18/3/2016 và 24/3/2017.