Từ Khóa

đàn ông

 

phụ nữ

 

vợ chồng

Trong khi các bạn thành phố đi du lịch biển, thì trẻ em vùng cao cũng chỉ có như thế này thôi (nguồn: Hoàng Tuân)

Trong khi các bạn thành phố đi du lịch biển, thì trẻ em vùng cao cũng chỉ có như thế này thôi (nguồn: Hoàng Tuân)