Cập nhập tin mới về chủ đề: tình sử jang ok jung

19/01/2014 08:02 AM (GMT+7)
Khi phim Hàn không chỉ có sến sẩm... Khi phim Hàn không chỉ có sến sẩm...

Phim Hàn đôi khi bị chỉ trích bởi những câu thoại "sến sẩm", phi thực tế, nhưng bên cạnh đó, nó cũng có nhiều lời thoại hay và ý nghĩa.