Cập nhập tin mới về chủ đề: công sở

23/04/2014 12:07 AM (GMT+7)
5 nghề trong lĩnh vực tài chính chịu áp lực và căng thẳng nhất 5 nghề trong lĩnh vực tài chính chịu áp lực và căng thẳng nhất

Theo cuộc khảo sát của tổ chức UNI Finance tại 26 quốc gia trên thế giới, nhân viên ngân hàng đang là nghề áp lực và căng thẳng nhất. Ngoài ra còn có nghề tư vấn tài chính, bán hàng, cố vấn...