Nhằm giúp quý độc giả có cái nhìn bao quát về từ ngữ của năm 2021, aFamily đã tổng hợp hàng loạt từ mới nổi bật dựa trên mức độ phổ biến của chúng. Năm nay, ngôi vị từ ngữ của năm thuộc về “Vaccine” và “NFT”.

Hệ số
A - Ă - Â
B
C
D - Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
https://afamily.vn/tom-gon-2021-qua-tu-ngu-tu-dien-ke-chuyen-mot-nam-buon-vui-drama-du-ca-cua-nguoi-viet-20211228143903034.chn