Từ tháng 3/2022, thu nhập phải dưới mức này mới được coi là "hộ nghèo thành phố"

Theo quy định mới của Chính phủ, chuẩn nghèo ở thành phố được tính có mức thu nhập dưới 2 triệu đồng/người/tháng và ở nông thôn là dưới 1,5 triệu đồng.

Nghị định 07 của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều cùng nhiều quy định mới liên quan đến mức tăng trợ cấp, lương hưu, điều kiện kinh doanh bất động sản… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3.

Nghị định này thay thế Quyết định 59/2015, có hiệu lực từ ngày 15/3 với những nội dung:

Chuẩn nghèo sẽ điều chỉnh tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Theo Nghị định 07, chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân người/ tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Ở khu vực thành thị, hộ nghèo là hộ gia đình có thu nhập bình quân người/ tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Trong đó, tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản được quy định trên 6 dịch vụ gồm: Việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

Từ tháng 3/2022: Thu nhập dưới 2 triệu/người/tháng ở TP được coi là hộ nghèo - Ảnh 1.

Ngoài ra, cũng từ tháng 03/2022, Nghị định 02 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản cũng sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Nghị định nêu rõ tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản. So với quy định hiện hành, nghị định mới đã bỏ yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ đồng.

Quy định mới cũng yêu cầu doanh nghiệp phải công khai trên trang thông tin điện tử, tại sàn giao dịch bất động sản các thông tin về doanh nghiệp (tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh…

Nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

https://afamily.vn/tu-thang-3-2022-thu-nhap-phai-duoi-muc-nay-moi-duoc-coi-la-ho-ngheo-thanh-pho-20220228165033983.chn
Chia sẻ
Đọc thêm