Từ năm 2021, nhân viên có thể làm thêm đến 200 giờ/năm

Quiry, Theo Phụ nữ Việt Nam
Chia sẻ

Thời gian làm thêm, nghỉ ngơi quy định trong Bộ luật Lao động đang được Chính phủ lấy ý kiến bổ sung để có những thay đổi mới.

Nghị định mới được Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi sẽ nêu rõ một số điều của Bộ Luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Từ năm 2021, nhân viên có thể làm thêm đến 200 giờ/năm

Theo Điều 4 của Nghị định, khi tổ chức cho nhân viên làm thêm đến 200 giờ/năm, người sử dụng lao động phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện sau:

1. Nếu được sự đồng ý của người lao động theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 107 Bộ luật lao động, người sử dụng lao động phải ký văn bản thỏa thuận với người lao động theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định;

2. Ngoài giới hạn số giờ làm thêm trong ngày được quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 107 Bộ luật lao động, chỉ được huy động người lao động làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần;

Từ năm 2021, nhân viên có thể làm thêm đến 200 giờ/năm - Ảnh 1.

3. Đối với trường hợp làm việc không trọn ngày quy định tại Điều 32 của Bộ luật lao động thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày;

4. Bảo đảm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động trong giờ làm việc, chuyển ca làm việc đúng theo Điều 109, Điều 110 của Bộ luật lao động và Điều 9, Điều 10 của Nghị định.

5. Trong trường hợp có sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, chỉ được huy động họ làm việc và làm thêm giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

6. Thực hiện trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định của pháp luật.

Những trường hợp làm thêm giờ khác

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm chỉ được áp dụng với các trường hợp sản xuất trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

Từ năm 2021, nhân viên có thể làm thêm đến 200 giờ/năm - Ảnh 2.

- Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

- Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

- Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Hơn nữa, khi tổ chức làm thêm giờ tới 300 giờ/năm ở một số ngành nghề trên, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Từ năm 2021, nhân viên có thể làm thêm đến 200 giờ/năm - Ảnh 3.

Chia sẻ
Đọc thêm