Trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, người hâm mộ vẫn cố nán lại tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài chặng đường cuối cùng

Biện Bạch Hiền - Leon Trần, Theo Pháp luật và bạn đọc

Hình ảnh người hâm mộ đứng tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài đã gây xúc động.

Lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài diễn ra từ 10 giờ ngày 12/12 và kết thúc vào 16 giờ cùng ngày tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (TP.HCM). Không chỉ nhiều nghệ sĩ đến viếng mà rất đông đảo người hâm mộ cũng có mặt tại tang lễ để đưa tiễn cố nghệ sĩ Chí Tài lần cuối.

Ngay lúc này, trời Sài Gòn đã bắt đầu đổ cơn mưa, nhưng bên ngoài nhà tang lễ, người hâm mộ vẫn đứng xếp thành từng hàng dài với mong muốn được tiễn cố nghệ sĩ Chí Tài. Cảnh tượng này đã gây xúc động mạnh với những người chứng kiến.

Người hâm mộ đợi dưới mưa để đưa tiễn cố nghệ sĩ Chí Tài

Trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, người hâm mộ vẫn cố nán lại tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài chặng đường cuối cùng - Ảnh 3.

Người hâm mộ xếp thành hàng dài bên ngoài nhà tang lễ

Trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, người hâm mộ vẫn cố nán lại tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài chặng đường cuối cùng - Ảnh 4.

Trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, người hâm mộ vẫn cố nán lại tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài chặng đường cuối cùng - Ảnh 5.

Trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, người hâm mộ vẫn cố nán lại tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài chặng đường cuối cùng - Ảnh 6.

Trời bắt đầu mưa nhưng ai cũng cố nán lại để đưa tiễn cố nghệ sĩ Chí Tài đoạn đường cuối cùng

Trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, người hâm mộ vẫn cố nán lại tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài chặng đường cuối cùng - Ảnh 7.

Trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, người hâm mộ vẫn cố nán lại tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài chặng đường cuối cùng - Ảnh 8.

Trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, người hâm mộ vẫn cố nán lại tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài chặng đường cuối cùng - Ảnh 9.

Trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, người hâm mộ vẫn cố nán lại tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài chặng đường cuối cùng - Ảnh 10.

Lễ viếng sẽ kết thúc vào lúc 16 giờ chiều nay

Trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, người hâm mộ vẫn cố nán lại tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài chặng đường cuối cùng - Ảnh 11.

 

Chia sẻ
Đọc thêm