Tranh vui: Những khoảnh khắc các ông chồng thích "lên mặt" ra oai với vợ

Trước mặt nhiều người, những người đàn ông thường thích chứng tỏ "uy lực" của mình khiến mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bởi vậy họ thường "lên mặt" ra oai với vợ...

Bản tính đàn ông rất thích được chứng tỏ "sức nặng" của mình với vợ, đặc biệt là trước mặt người khác. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng làm được điều đó. Với họ, những lúc được ra oai với vợ thực sự là những khoảnh khắc "huy hoàng", là thời điểm mà họ được nở mày nở mặt với người ngoài, "ta đây không biết sợ vợ", nói một lời là vợ nghe răm rắp... 

Tuy nhiên, những khoảnh khắc ấy "sớm nở tối tàn", vì các ông chồng thường  chỉ có thể ra oai với vợ ở một số thời điểm nhất định. Ví dụ như họ có thể ra oai với vợ trước mặt họ hàng, khi vừa lĩnh lương, trước mặt bạn bè, nhà chồng hay có đông đủ họ hàng... Còn khi chỉ có hai vợ chồng, họ lại sống với đúng nguyên tắc "Vợ là số 1". 

Tranh vui: Những khoảnh khắc các ông chồng thích "lên mặt" ra oai với vợ 1

Tranh vui: Những khoảnh khắc các ông chồng thích "lên mặt" ra oai với vợ 2
Sai vợ việc này, chỉ đạo vợ việc kia, thậm chí yêu cầu vợ làm những việc "ngược đời"... chính là một cách mà đàn ông thường áp dụng để ra oai với vợ trước mặt bạn bè.

Tranh vui: Những khoảnh khắc các ông chồng thích "lên mặt" ra oai với vợ 3
Trong mắt nhiều ông chồng, việc "lên mặt" với vợ trước mặt họ hàng, cũng là một cách để chứng tỏ "uy lực" của mình

Tranh vui: Những khoảnh khắc các ông chồng thích "lên mặt" ra oai với vợ 4
Nói chuyện qua điện thoại khi xung quanh có nhiều người, những người đàn ông thường cố gắng nói thật to và mang tính "thị uy" vợ để chứng tỏ mình.

Tranh vui: Những khoảnh khắc các ông chồng thích "lên mặt" ra oai với vợ 5

Tranh vui: Những khoảnh khắc các ông chồng thích "lên mặt" ra oai với vợ 6

Chia sẻ
Đọc thêm