Trải bài Tarot và bốc lấy 1 lá để biết bạn sẽ gặp những sự kiện nào trong 3 tháng cuối cùng của năm 2019

3 tháng cuối năm của bạn sẽ có gì thay đổi? Hãy bốc 1 lá bài Tarot để đoán biết chuyện gì sẽ đến trong tương lai của bạn nhé!

Hãy nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Tiếp theo, bạn hãy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình và những gì bạn mong muốn. Sau đó mở mắt ra và rút lấy một lá bài Tarot để biết 3 tháng cuối năm của bạn có gì mới không nhé!

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm