Trải bài Tarot: Chọn một tụ bài để biết người cũ thực sự nghĩ gì về bạn, nuối tiếc hay đã thực sự buông bỏ?

Rút một tụ bài để biết người cũ đang nghĩ gì về bạn.

Bạn có muốn biết người cũ đang thực sự nghĩ gì về mình không? Còn thương, còn yêu hay đã đặt bạn vào dĩ vãng? Chọn ngẫu nhiên một tụ bài để biết được đáp án nhé.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Trải bài Tarot: Chọn một tụ bài để biết người cũ thực sự nghĩ gì về bạn, nuối tiếc hay đã thực sự buông bỏ? - Ảnh 2.

 

Chia sẻ
Đọc thêm