TP.HCM: Từ ngày 24/9 các hãng xe công nghệ tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho shipper

Hoàng Lê, Theo Nhịp Sống Việt
Chia sẻ

UBND TP.HCM yêu cầu từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, các doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm COVID-19 và cập nhật kết quả vào Kho Dữ liệu dùng chung của Thành phố.

Ngày 21/9, UBND TP.HCM đã ra văn bản về việc tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét nghiệm cho shipper, tiến tới quản lý bằng công nghệ.

Theo đó, nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 và tiến tới quản lý kết quả xét nghiệm của lực lượng giao hàng (shipper) bằng công nghệ, Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo việc thực hiện xét nghiệm đối với nhân viên giao hàng có ứng dụng công nghệ được tập trung thực hiện tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn Thành phố đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2021.

Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2021, các doanh nghiệp và shipper tiến hành tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật thông tin xét nghiệm trên các ứng dụng của doanh nghiệp hoặc sử dụng ứng dụng do Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Về bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế cung cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công thương theo nguyên tắc mẫu gộp ba người, 3 ngày/lần tại Mục C theo Văn bản của Bộ Y tế ngày 11 tháng 9 năm 2021.

Các doanh nghiệp quản lý shipper nhận bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại Sở Công thương. Trong thời gian này các shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.

TP.HCM: Từ ngày 24/9 các hãng xe công nghệ tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho shipper - Ảnh 1.

Từ ngày 24/9 các hãng xe công nghệ tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho shipper.

Kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, các doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào Kho Dữ liệu dùng chung của Thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Sở Công Thương TP.HCM có nhiệm vụ hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và kết quả xét nghiệm.

Trường hợp các shipper không đáp ứng đủ các điều kiện như trên sẽ không được tham gia hoạt động.

Trước đó đến ngày 19/9, có 82.000 shipper đăng ký hoạt động và dự kiến có thể tăng lên 92.000 người.

Số lượng shipper tăng nhanh dẫn đến tình trạng quá tải khi lấy mẫu ở các trung tâm y tế.

Chia sẻ
Đọc thêm