TP.HCM: Sai phạm tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ có dấu hiệu vi phạm luật hình sự

HOÀNG THỌ/VTC NEWS, Theo VTC News
Chia sẻ

Theo Thanh tra quận 4, TP.HCM, sai phạm ở Trường THCS Tăng Bạt Hổ dẫn đến phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 700 triệu đồng có dấu hiệu vi phạm luật hình sự.

Ngày 5/11, Thanh tra quận 4, TP.HCM đã có kết luận Thanh tra số 07/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ (quận 4, TP.HCM).

Kết luận do Chánh Thanh tra quận 4 Lê Ngọc Hiển ký đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý thu, chi của nhà trường. Cơ quan thanh tra nhận định các sai phạm của trường có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

TP.HCM: Sai phạm tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ có dấu hiệu vi phạm luật hình sự - Ảnh 1.

Trường THCS Tăng Bạt Hổ, quận 4, TP.HCM.

Theo kết luận thanh tra, những sai phạm trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ xuất phát từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Hiệu trưởng bị buông lỏng, thiếu trách nhiệm, thiếu công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính tại đơn vị.

Cụ thể, đơn vị quản lý, theo dõi các nguồn thu chưa chặt chẽ, báo cáo chưa chính xác, đầy đủ các số liệu thu, nộp chênh lệch thiếu về Kho bạc Nhà nước với số tiền 1.410.610.000 đồng (năm 2021 là 709.225.000 đồng, năm 2022 là 701.335.000 đồng) do Đoàn thanh tra tạm tính khi căn cứ định mức thu theo quy định, số tháng thực học và số liệu học sinh của đơn vị vào tháng 5/2021 và tháng 5/2022.

Như vậy, đơn vị thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 18 của Luật Ngân sách Nhà nước và khoản 3, Điều 6 của Luật Kế toán năm 2015.

Trường đã để ngoài sổ sách kế toán số tiền 110.880.000 đồng từ các nguồn thu học phí, nước uống, tiền học hai buổi, Anh văn tăng cường, thiết bị vật dụng bán trú, đề thi – giấy thi và 70.000.000 đồng tiền từ cho thuê căng tin là vi phạm vào khoản 4, Điều 15 của Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Điều 13 của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Hành vi này cũng bị nghiêm cấm, vi phạm vào khoản 3, Điều 13 của Luật Kế toán năm 2015 và khoản 1 Điều 18 của Luật Ngân sách Nhà nước, việc xử lý hành vi được quy định tại khoản 4 điều 9 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, hành vi để ngoài sổ sách kế toán các khoản thu có dấu hiệu của vi phạm pháp luật về hình sự được quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 221 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, và được bổ sung bởi điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2017, có quy định hành vi để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán.

Trường THCS Tăng Bạt Hổ thực hiện việc thu tiền điện ở các lớp có trang bị máy lạnh, với tổng số tiền 50.823.000 đồng, nhưng không có biên bản thỏa thuận từ cha mẹ học sinh là chưa thực hiện theo quy định tại công văn 1821/UBND-KT ngày 8/9/2020 và công văn 2624/UBND0KT ngày 18/11/2021 của UBND quận 4, về thỏa thuận thực hiện thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của trường học trên địa bàn quận 4.

Đơn vị thực hiện việc chi sửa chữa nhỏ, nhưng không có thương thảo hợp đồng, quyết định chỉ định thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh toán là không đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 5, khoản 2 Điều 17 của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, Điều 6 và Điều 16 của Luật Kế toán năm 2015, vi phạm vào điểm a khoản 2 Điều 15 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/8/2018 của Chính phủ, và bị xử phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định…

Trường sử dụng nguồn tổ chức phục vụ bán trú, cố ý nhiều lần thực hiện việc chi thanh toán trùng cho đội ngũ phục vụ bán trú, với tổng số tiền 126.000.000 đồng, nhưng thực tế không chuyển khoản cho đội ngũ phục vụ bán trú, mà để ngoài sổ sách kế toán trong tài khoản của nhà trường, là vi phạm vào khoản 3 Điều 6, khoản 1 Điều 18 của khoản 3 Điều 13 của Luật Kế toán năm 2015.

Đơn vị thực hiện việc chi sai nguồn với tổng số tiền 24.922.500 đồng như: sử dụng nguồn thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (18.685.000 đồng), nguồn tổ chức phục vụ bán trú (6.237.500 đồng) để mua đồ dùng vệ sinh trường học là không đúng với quy định tại công văn 1821/UBND-KT ngày 8/9/2020 và công văn 2624/UBND-KT ngày 18/11/2021 của UBND quận 4.

Qua các sai phạm nêu trên trong công tác quản lý tài chính của Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ, đã gây thiệt hại được Đoàn thanh tra phát hiện đã đủ căn cứ xác định với tổng số tiền 656.721.506 đồng.

Do đó, theo quy định tại khoản 1, Điều 42 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra thì người ra quyết định thanh tra sẽ ra quyết định thu hồi.

Ngoài ra, trong quá trình thanh tra thực tế tại nhà trường, Đoàn thanh tra đã nhiều lần yêu cầu Hiệu trưởng và Kế toán của trường thực hiện việc giải trình, cung cấp các tài liệu chứng minh đối với các sai phạm đã được phát hiện.

Tuy nhiên Hiệu trưởng lại khoán trắng cho kế toán trong thực hiện các nghiệp vụ tài chính phát sinh, dẫn đến việc không có hoặc không cung cấp đầy đủ, không chính xác các chứng từ chứng minh nguồn thu thực tế tại đơn vị, dẫn đến báo cáo không chính xác, đầy đủ số liệu nguồn thu thực tế tại đơn vị, dẫn đến nộp chênh lệch thiếu về Kho bạc Nhà nước với số tiền 1.410.610.000 đồng do Đoàn thanh tra tạm tính khi căn cứ mức thu theo quy định, số tháng thực học và số liệu học sinh của đơn vị.

"Các sai phạm nêu trên là có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật hình sự, nên Thanh tra Quận 4 đề nghị chuyển hồ sơ sang CQĐT Công an Quận 4, khi có dấu hiệu tội phạm đối với Trường THCS Tăng Bạt Hổ về công tác quản lý thu, chi và sử dụng tài chính", kết luận thanh tra nêu rõ.

Chia sẻ
Đọc thêm